Home » Belastingen & Toeslagen

Belastingen & Toeslagen

Als Budgetcoach, Budgetbeheerder, Schuldhulpverlener en bewindvoerder heb je met veel instanties te maken, waaronder de belastingdienst. Kennis van de belastingwet en op welke manier je met de belastingdienst in contact kunt treden zijn onontbeerlijk om je vak goed uit te kunnen oefenen. In deze praktische sessie krijgt u antwoord op uw voornaamste vragen over (wettelijke) regelingen van de belastingdienst en leert u op de juiste wijze belastingaangiftes optimaal in te vullen.

Voor wie?

Budgetcoaches, Budgetbeheerders, Schuldhulpverleners, bewindvoerders, voor iedereen die met belastingzaken te maken heeft.

Uw Leerresultaat

  • U krijgt inzicht in de juridische kant van de Belastingen en toeslagen
  • U leert een belastingaangifte op correcte wijze in te vullen
  • U krijgt inzicht in de verschillende toeslagen
  • U krijgt inzicht in de beslagvrije voet

Programma

  • Behandeling van de juridische kant van de Belastingen en toeslagen
  • Behandeling van achtergronden over de belastingaangifte
  • Oefen met het doen van een belastingaangifte
  • Uitleg over de verschillende toeslagen, waaronder huurtoeslag, zorgtoeslag, etc.
  • Uitgebreide bespreking van de beslagvrije voet (aan de hand van Art. 475d Rv). Dit opgebouwd vanuit de basis naar de toepassing voor de verschillende onderdelen van de belastingdienst. Het werkt voor de inkomstenbelasting anders dan voor de toeslagen. Hoe pak je dit aan?

Vervolgtraining

Opleiding Budgetcoach
Opleiding Schuldhulpverlening

Trainingsdata Plaats
In overleg Incompany
Code: B&T
Prijs: €  275,00 excl. BTW
Examenkosten: nvt
Groepsomvang: maximaal 12 deelnemers
Duur: 1 dagdeel
WhatsApp chat