Technologische ontwikkelingen volgen zich in een rap tempo op ook in de Credit Management markt…thema’s als robotisering in Credit Management, baanbrekende technologieën die de betaalsector verandert, Machine Learning en Artificial Intelligence zijn in ons vakgebied niet meer weg te denken. Zo heeft PWN de eerste virtuele medewerker reeds in dienst. 

Maar wat betekenen deze innovaties nu voor jou als Credit Professional?

Op de eerste plaats hebben deze ontwikkelingen een grote impact op je functie-inhoud en functie-uitoefening. Onderzoek van PwC toont aan dat in 2030 een derde van de huidige functies zelfs mogelijk verdwenen is door robotisering. Waar in het verleden nog allerlei menselijk taken voor nodig waren, neemt technologie hiervoor zijn plaats in. Zo worden steeds meer beslissingen in ons vakgebied genomen op basis van data-analyse met behulp van machine learning-technieken.   

Een passend voorbeeld van Prof. dr. Frans Feldberg (Hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onder meer co-founder van het Amsterdam Center for Business Analytics) is het volgende; “Stel: je bent verantwoordelijk voor de planning van werkkapitaal. Algoritmes zijn veel beter in het ontdekken van patronen in grote hoeveelheden data dan mensen en kunnen waardevolle inzichten opleveren in bijvoorbeeld welke variabelen van invloed zijn op de omvang van het werkkapitaal in de tijd. Wellicht zelfs geautomatiseerd beslissen over activa en passiva posities.”

Het kunnen analyseren van de output, vragen als “wat is de waarde van een patroon die een algoritme heeft ontdekt”, hoe passen we een en ander toe en hoe communiceren wij dit naar de business….daar ligt steeds meer de functie invulling van de Credit Professional.  

Het onderstaande model uit het rapport “De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs” van Ecbo (expertisecentrum beroepsonderwijs) geeft goed de onderlinge samenhang van  gewenste 21ste eeuwse vaardigheden weer.Bron: De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

 

 

Om als serieuze businesspartner te kunnen blijven optreden, zijn gewenste competenties zoals uitstekende communicatieve vaardigheden, samenwerken en leiderschapskwaliteiten, de benodigde skills die jou futureproof maken.

Investeer dan ook in je softskills en wees futureproof!

Bionda Honig bc.

Managing Partner

 

Bronnen: Yacht, Nextlevel, PwC, ECBO, PWN

WhatsApp chat