Home » Credit Management & de Toekomst

Credit Management & de Toekomst

Nadat we inzicht hebben gekregen hoe we van kosten naar opbrengsten moeten gaan is het noodzakelijk te bekijken welke mogelijkheden er allemaal zijn om toegevoegde waarde voor de organisatie en haar klanten te bieden. Hoe verleiden we klanten om sneller te gaan betalen? Hoe gaan we om met alle verkregen informatie? Welke rol gaat Big Data spelen in uw organisatie? Wat zou u met Credit Marketing willen? Welke nieuwe technologie.n zouden u van pas kunnen komen? Wat wordt de rol van privacy versus “Open data” systemen? Hoe ziet de Credit Managementfunctie er over 10 jaar uit?

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor Credit Professionals die werkzaam zijn binnen het Credit Management vakgebied en die zich graag laat inspireren en informeren over hoe bepaalde management theorieën een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verder professionaliseren van ons vakgebied.

Uw Leerresultaat

In deze tijd van snelle ontwikkelingen en grote veranderingen is het goed om af en toe pas op de plaats te maken en uzelf kritische vragen te stellen. De wereld globaliseert en digitaliseert steeds verder. Hierdoor krijgt de Credit Manager een andere plaats in de organisatie. Waar credit management tot voor kort vooral een operationele rol vervulde binnen organisaties als onderdeel van de afdeling finance, zien we in steeds meer organisaties dat credit management strategische positie begint in te nemen. Dit vraagt van de verantwoordelijke Credit Manager andere inzichten en een andere houding. De operationele kijk dient plaats te maken voor een meer strategische kijk op het organiseren van credit management en haar processen. Tijdens alle drie de filevrije colleges belicht expert Raimond Honig MBA vanuit zijn kennis, kunde en praktijkervaring naar instrumenten die deze veranderprocessen beheersbaarder, effectiever en uiteindelijk dus ook kansrijker maken.  

Vervolgtraining

Credit Management & Leiderschap
Credit Management & Kredietkosten
Lean Credit Management
Strategisch Credit Management

Trainingsdata Plaats

26 mei 2020

Utrecht of Incompany

Code: CM&T
Prijs: €  495,00 excl. BTW
Examenkosten: nvt
Groepsomvang: maximaal 20 deelnemers
Duur: 1 dag
WhatsApp chat