Home » Juridische Correspondentie, WSNP, Surseance en Faillissement

Juridische Correspondentie, WSNP, Surseance en Faillissement

In de training Juridische Correspondentie, WSNP, Surseance, Faillissement leren wij u welke rechten een schuldeiser heeft en wordt u verder wegwijs gemaakt in de basis van het insolventierecht. Om verzoeken van schuldhulpverleners, bewindvoerders, curatoren en budgetbeheerders onderbouwd en met een op kennis gestoelde aanpak tot een goed einde te brengen.

De Nederlandse taal is moeilijk. De juiste juridische bewoordingen kiezen in de correspondentie met debiteuren, is zo mogelijk nog moeilijker. Het valt niet mee om de juiste woordkeuze te maken en daarbij de kern van datgene wat geschreven moet worden, te raken. Aangezien veel van de afspraken met debiteuren vastgelegd worden in brieven, overeenkomsten of andere schriftelijke stukken die op een later moment wellicht aan de rechter dienen te worden overhandigd, verdient het de aanbeveling om ervoor te zorgen dat die teksten duidelijk zijn omschreven, maar vooral inhoudelijk juist zijn. In deze training worden tips gegeven om tot een betere juridische taalbeheersing te komen.

Voor wie?

Debiteurenbeheerder, Credit Controller en Collector, (Assistent) Credit Manager, Credit Consultant, Leidinggevende en Directie MKB

Uw Leerresultaat

Na afloop van deze training:

 • Heeft u inzicht in de diverse rechtspersonen en ondernemingsvormen en de daarbij behorende aansprakelijkheden
 • Bent u in staat om inhoudelijk te communiceren met curatoren en bewindvoerders
 • Kunt u de juiste beslissingen nemen ten aanzien van te nemen acties binnen een faillissement
 • Weet u wat de gevolgen, en uw rechten en mogelijkheden zijn indien uw schuldeiser failliet is of toegelaten is tot de WSNP
 • Beschikt u over voldoende kennis om na afloop van de faillissements- of saneringsperiode te bepalen of er nog verdere mogelijkheden tot incasso zijn
 • Heeft u uw kennis en inzicht op het gebied van de juridische aspecten binnen uw vakgebied vergroot
 • Kunt u brieven schrijven die inhoudelijk juridisch juist zijn
 • Weet u hoe een juridische brief eruit dient te zien
 • Bent u in staat een juiste zinsopbouw te formuleren
 • Kunt u geschreven (juridische) tekst beter interpreteren
 • Weet u met welke aspecten in de Nederlandse taal rekening moet worden gehouden

Programma

Programma

 • Welke rechtsvormen kent Nederland en welke aansprakelijkheden kent iedere rechtsvorm?
 • Failliet… en nu? Kan iedereen failliet gaan? De gevolgen van het faillissement
 • WSNP: een ramp of juist een uitkomst
 • Welke mogelijkheden heeft u nog na opheffing van het faillissement en WSNP
 • De basisbeginselen van de Nederlandse taal, tips en trucs die binnen de grammatica kunnen worden gebruikt
 • Uitleg van diverse juridische vaktermen
 • Correcte zinsopbouw in juridische correspondentie
 • De juiste titulatuur (adressering en aanhef) kiezen op basis van titel, predicaat, rang etc.

Vervolgtraining

Leergang Credit Control Specialist
Post-HBO Leergang Credit Professional

Trainingsdata Plaats
17 december 2019 Utrecht of Incompany
Code: JCWSF
Prijs: €  495,00 excl. BTW
Examenkosten: nvt
Groepsomvang: maximaal 12 deelnemers
Duur: 1 dag
WhatsApp chat