Leergang Incasso Specialist

Incasso is een vak. Een vak dat niet voor iedereen is weggelegd. Het vraagt om de juiste attitude, maar niet minder om de juiste kennis en vaardigheden. Een attitude is lastig te veranderen, maar kennis en vaardigheden zijn goed aan te leren, bijvoorbeeld middels een opleiding incassomedewerker. Het Credit Management Instituut heeft hiertoe een leergang ontwikkeld waarbinnen kennis en vaardigheden van de Incasso Specialist centraal staan. Een volwaardige opleiding incassomedewerker die inhoudelijk dieper op de materie ingaat dan enkel een cursus incassomedewerker. Momenteel hebben veel bedrijven nog steeds te kampen met de gevolgen van de economisch mindere tijd en daardoor komt met name de liquiditeit sterk onder druk te staan. Juist in deze tijd wordt er nog meer gevraagd van mensen die zich bezighouden met het incasseren van geld, zowel in de eigen organisatie als bij externe incassopartijen.

Voor wie?

 • beginnende én ervaren debiteurenbeheerders
 • (Credit) Consultants
 • medewerkers van een afdeling Incasso die hun kennis en vaardigheden willen vergroten
 • incassomedewerkers van incasserende instanties als deurwaarders, incassobureaus, afdelingen Bijzonder Beheer bij zowel profit- als non-profit organisaties

Uw Leerresultaat

De cursist kan/heeft aan het einde van de leergang:

 • kennis en inzicht in het communicatieproces
 • adaptief communiceren en luisteren
 • op de juiste wijze verbinding maken met debiteuren
 • assertief en daadkrachtig optreden naar debiteuren
 • inzicht in verhaalsmogelijkheden
 • de juiste vragen stellen en de leiding houden in elk gesprek
 • zelfstandig een debiteurenportefeuille beheren, incassodossiers beheren en incasseren, juridisch dossiers beoordelen, (juridische) correspondentie verzorgen, reële betalingsregelingen overeenkomen en bevestigen
 • het nodige inzicht in het Nederlands procesrecht
Download het volledige programmaDirect inschrijven

Programma

Module I Doelgericht en daadkrachtig communiceren 

Thema’s/bijeenkomsten

 1. Wie ben ik als Incasso Specialist?
 2. Hoe communiceer ik doelgericht? Gevoelens en emoties in communicatie.
 3. Assertief communiceren zonder brutaal te worden. Communiceren zonder weerstand en agressie.
 4. Hoe stel ik de juiste vragen en krijg ik de juiste antwoorden? Hoe ga ik van monoloog naar dialoog?
 5. Op welk niveau steek ik in tijdens het gesprek? Hoe maak ik van een toezegging een betaling?

Module II Practicum: Incasseren van lastige debiteuren

Thema’s/bijeenkomsten

 1. Omgaan met verschillende debiteurentypes I
 2. Omgaan met verschillende debiteurentypes II

Module III Juridische aspecten van incasseren

Thema’s/bijeenkomsten

 1. Verhaalsinformatie, wat kunnen wij allemaal achterhalen?
 2. Inleiding in Nederlands Recht.
 3. Proces- en executierecht.
 4. Surseance, Faillissement & WSNP
 5. Juridische correspondentie.
 6. Examenbijeenkomst; proeve van bekwaamheid.
 7. Farewell banquet + diploma uitreiking.

Vervolgtraining

Leergang Credit Control Specialist
Post-HBO Leergang Credit Professional
Code: IS
Prijs: € 3.500,00 excl. BTW
Examenkosten: € 225,00 excl. BTW
Groepsomvang: maximaal 12 deelnemers
Duur: 14 avonden
Data: Klik hier voor de planning.
Leaflet:Klik hier en vul het formulier in om de leaflet te downloaden.

Inschrijfformulier

 • Deelnemer

 • Deelnemer verwijderenDeelnemer toevoegen
 • Factuurgegevens