Home » Leergang Incasso Specialist

Leergang Incasso Specialist

Incasso is een vak. Een vak dat niet voor iedereen is weggelegd. Het vraagt om de juiste attitude, maar niet minder om de juiste kennis en vaardigheden. Een attitude is lastig te veranderen, maar kennis en vaardigheden zijn goed aan te leren, bijvoorbeeld middels een opleiding incassomedewerker. Het Credit Management Instituut heeft hiertoe een leergang ontwikkeld waarbinnen kennis en vaardigheden van de Incasso Specialist centraal staan. Een volwaardige opleiding incassomedewerker die inhoudelijk dieper op de materie ingaat dan enkel een cursus incassomedewerker. Momenteel hebben veel bedrijven nog steeds te kampen met de gevolgen van de economisch mindere tijd en daardoor komt met name de liquiditeit sterk onder druk te staan. Juist in deze tijd wordt er nog meer gevraagd van mensen die zich bezighouden met het incasseren van geld, zowel in de eigen organisatie als bij externe incassopartijen.

Voor wie?

 • beginnende én ervaren debiteurenbeheerders
 • (Credit) Consultants
 • medewerkers van een afdeling Incasso die hun kennis en vaardigheden willen vergroten
 • incassomedewerkers van incasserende instanties als deurwaarders, incassobureaus, afdelingen Bijzonder Beheer bij zowel profit- als non-profit organisaties

Uw Leerresultaat

De cursist kan/heeft aan het einde van de leergang:

 • kennis en inzicht in het communicatieproces
 • adaptief communiceren en luisteren
 • op de juiste wijze verbinding maken met debiteuren
 • assertief en daadkrachtig optreden naar debiteuren
 • de juiste vragen stellen en de leiding houden in elk gesprek
 • zelfstandig een debiteurenportefeuille beheren, incassodossiers beheren en incasseren, juridisch dossiers beoordelen, (juridische) correspondentie verzorgen, reële betalingsregelingen overeenkomen en bevestigen
 • het nodige inzicht in het Nederlands procesrecht

Programma

Dagopleiding 09.30 uur – 16.30 uur

Thema’s/bijeenkomsten

 1. Persoonlijke Effectiviteit I
 2. Effectief Communiceren
 3. Resultaatgericht Incasseren
 4. Persoonlijke Effectiviteit II
 5. Persoonlijke Effectiviteit III
 6. Debiteurentypes B-t-C
 7. Inleiding Nederlands Recht & Overeenkomsten
 8. Proces & Executierecht
 9. Juridische Correspondentie, WSNP, Surseance en Faillissement
 10. Examen

Vervolgtrainingen/opleidingen

Credit Management, IT en Rapportage middels Excel
Credit Management & Kredietkosten
Credit Management & Leiderschap
Credit Management & de Toekomst
Lean Credit Management
Strategisch Credit Management
Leergang Credit Control Specialist
Post-HBO Leergang Credit Professional

Trainingsdata Plaats
In overleg Incompany

 

Code: IS
Prijs: € 4.725,00 excl. BTW
Examenkosten: € 225,00 excl. BTW
Groepsomvang: maximaal 12 deelnemers
Duur: 10 dagen 
WhatsApp chat