Home » Opleiding Schuldhulpverlening

Opleiding Schuldhulpverlening

De laatste jaren is door allerlei omstandigheden, waaronder de economische crisis, de schuldproblematiek in Nederland sterk toegenomen. We praten over een grote groep van ruim 700.000 Nederlanders. Bijna een derde daarvan wordt gezien als problematisch. Inmiddels blijkt dat veel mensen hier niet zelf uit komen en hulp nodig hebben. De materie rondom schuld, schuldsanering en hulpverlening bij financiële problemen is complex en die complexiteit lijkt steeds verder toe te nemen. Daarnaast ontstaat er eveneens een steeds grotere verscheidenheid aan cliënten, omdat ook de hoger opgeleide burger die zijn werkbetrekking verliest in problematische schulden terecht kan komen. De markt voor schuldhulpverlening in Nederland is tot dusverre beperkt gereguleerd en mede hierdoor is de noodzakelijke transparantie voor kwaliteit en verdere professionalisering toegenomen. Om de markt te kunnen voorzien van een kwalitatief gedegen opleiding, heeft CMI de praktische opleiding Schuldhulpverlening ontwikkeld.

Voor wie?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is of wil zijn binnen de financiële zorgverlening en zich theoretisch en praktisch (verder) willen ontwikkelen op het gebied van budgetcoaching, budgetbeheer en schuldhulpverlening. Deze opleiding is ook interessant voor iedereen die beleidsmatig met schuldhulpverlening te maken krijgt of voor wie meer inzicht in de problematiek en de aanpak ervan wil krijgen.

Uw Leerresultaat

Aan het einde van de opleiding is:

  • De cursist in staat als professionele financiële zorgverlener aan de slag te gaan binnen de schuldhulpverlening
  • De cursist heeft een helder beeld van het juridisch kader alsmede inzicht in de fiscale kaders van het werk als financieel zorgverlener
  • Een integraal intakegesprek voeren en een probleemanalyse starten
  • Een begeleidingstraject starten, uit te voeren en bewaken
  • Schuldregelingen en betalingsvoorstellen treffen en bemiddelen bij schuld
  • De cursist in staat waar nodig gerichte en adequate financiële en juridische keuzes te maken
  • De cursist beschikt over een helicopterview aangaande de schuldenproblematiek
  • De cursist in staat te reflecteren op het eigen professionele handelen.

Programma

Blok I Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie
Onderwerpen: Inzicht in eigen gedrag en overtuiging, communicatie, niet oordelende communicatie, vraagtechnieken, timemanagement, emotiemanagement, intake- en voortgangsgesprekken, ethiek en integriteit.

Blok II De technische kant van schuldhulpverlening
Onderwerpen: Inleiding in de schuldhulpverlening, oorzaken van problematische schulden, Schuldhulpverlening in Nederland, inkomsten en uitkeringen, berekening en afloscapaciteit volgens de NVVK methode, stappenplan budgetbegeleiding, schuldregelingen, sanering, bemiddeling en dossiervorming.

Blok III De Juridische en Fiscale kant van schuldhulpverlening
Onderwerpen: Sociale wetgeving, de juridische kaders bij schuldhulpverlening, incasso, WSNP, belastingen, toeslagen en budgetten.

Blok IV Coaching en Gedrag
Onderwerpen: Inzicht in gedrag en gedrags- verandering, verbindingsvragen, coaching, inzicht onder de waterlijn, belemmerende overtuigingen, inzicht in verschillende coachingsvormen en stijlen.

Trainingsdata Plaats
Start 4 maart 2020 Utrecht of incompany

Planning

Nr. Omschrijving Datum
1 Les 1 4 maart 2020
2 Les 2 18 maart 2020
3 Les 3 1 april 2020
4 Les 4 15 april 2020
5 Les 5 13 mei 2020
6 Les 6 3 juni 2020
Code: SVH
Prijs: € 2.495,00 excl. BTW
Examenkosten: € 225,00 excl. BTW
Groepsomvang: maximaal 12 deelnemers
Duur: 6 dagen

Download hier gratis de leaflet.

Vul onderstaand formulier in en ontvang de leaflet van deze opleiding.

WhatsApp chat