Home » Proces & Executierecht

Proces & Executierecht

In de training trachten we het inzicht te vergroten met betrekking tot de verhouding tussen Credit Management en de juridische (verhaals)mogelijkheden. De juridische zaken die men in de functie van Credit Professional zoal tegen zal komen, worden uitvoerig toegelicht.

We beginnen met de uitleg van de juridische begrippen, waarbij deze les als naslagwerk kan dienen. Tevens wordt in deze les duidelijkheid verschaft over de Nederlandse rechtsstructuur en de mogelijkheden van proces- en executierecht. Vanzelfsprekend heeft de Credit Manager in praktijk veel te maken met dit rechtsonderdeel.

Vanzelfsprekend zal tijdens deze training uitvoerig aan de orde gekomen op welke wijze men kan leren anticiperen op juridische incasso en hoe men dient te handelen in procedures.

Tot slot wordt in deze training nog benadrukt dat het van groot belang is dat de Credit Professional zal trachten een (juridische) incassoprocedure te voorkomen. Oplossingen langs minnelijke weg zijn altijd te prefereren boven een (vaak langdurige) juridische procedure.

Voor wie?

Debiteurenbeheerder, Credit Controller en Collector, (Assistent) Credit Manager, Credit Consultant, Leidinggevende en Directie MKB

Uw Leerresultaat

Na afloop van deze training:

  • Heeft u uw inzicht vergroot met betrekking tot de verhouding tussen Credit Management en de juridische (verhaals)mogelijkheden
  • Heeft u uw inzicht Nederlandse rechtsstructuur en de mogelijkheden van proces- en executierecht vergroot
  • Weet u hoe te handelen in Juridische procedures
  • Ben een betere sparringpartner voor uw externe incasso dienstverlener

Programma

  • Waar krijg ik binnen Credit Management minnelijk en juridisch mee te maken?
  • Hoe ziet het burgerlijk procesrecht eruit en wat is het procesreglement?
  • Hoe executeer ik een vonnis?
  • Wanneer kan ik beslag leggen?

Vervolgtraining

Leergang Incasso Specialist
Leergang Credit Control Specialist
Post-HBO Leergang Credit Professional

Trainingsdata Plaats
In overleg Incompany
Code: P&E
Prijs: €  495,00 excl. BTW
Examenkosten: nvt
Groepsomvang: maximaal 12 deelnemers
Duur: 1 dag
WhatsApp chat