Bij nog steeds de meeste mensen roept ‘leren’ negatieve associaties op. Dat komt niet alleen omdat de maatschappij ons min of meer gedwongen heeft soms wel twintig jaar van ons leven in een klaslokaal door te laten brengen om daar geconfronteerd te worden met vaak oninteressante informatie, op een niet-theatrale wijze gepresenteerd door stoffige leraren. Daarnaast associëren wij leren nog steeds met tekortschieten. We kunnen iets niet, dus moeten wij het leren. Bij zogenaamde voortgangsgesprekken gaat het immers ook vooral over wat je (nog) niet genoeg kunt. Bij veel mensen veroorzaakt dit een zekere weerzin tot leren. Leren voelt als een soort permanente belediging, een teken van zwakte.

Leren is saai. Althans, dat is nog steeds één van de eerste associaties die we hebben als het om leren gaat. Die associatie komt als eerste uit ons verleden voort, bijvoorbeeld door die saaie wiskundeleraar die je op de middelbare school aantrof. Maar daarnaast draagt ook het aanbod hieraan bij. Verreweg de meeste trainingen en opleidingen bestaan nog steeds uit een PowerPoint met daarnaast iemand die opleest wat er op het scherm staat.

Trainingen en opleidingen van Raimond Honig (CMI BV) zijn anders en anders is boeiend.

Het gekke is: als de interesse werkelijk gewekt is, is dat saaie boek niet saai meer en die saaie cursus ineens buitengewoon interessant.

Maar zolang de drive niet van binnen komt, blijft het saai. En saai werkt didactisch niet. Ben jij toe aan een training waar jouw drive wordt aangewakkerd en waar de sessie voorbij is zonder dat je er erg in hebt, zoek dan een passende opleiding of training uit binnen ons opleidingsaanbod of laat Raimond inventariseren binnen jouw afdeling of team wat er daadwerkelijk nodig is om de beoogde resultaten en doelstellingen te kunnen bereiken.

Geïnteresseerd in onze opleidingsmogelijkheden: https://www.credit-management.nl

WhatsApp chat