Home » VTLB en Beslag vrije voet

VTLB en Beslag vrije voet

In een schuldregeling wordt volgens een vaste methodiek berekend welk deel van het inkomen de schuldenaar mag behouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud: het Vrij te laten bedrag (Vtlb). Zowel in het minnelijk traject als bij toepassing van de WSNP wordt voor de vaststelling van het Vtlb gebruik gemaakt van het rekenprogramma dat door de Rechter-commissaris in faillissement (Recofa) is vastgesteld. In de praktijk blijkt het lastig om het rekenprogramma (de zogenaamde Vtlb-calculator) correct te gebruiken, met het risico dat de uitkomst niet correct is.

In de cursus Vtlb & beslagvrije voet bespreekt de docent de grondslagen en systematiek van het Vrij te laten bedrag (Vtlb) en de beslagvrije voet. Het Vtlb-rapport en de Vtlb-rekenmethode van Recofa nemen hier een prominente plaats in.

Voor wie?

Budgetcoaches, Budgetbeheerders, Schuldhulpverleners, bewindvoerders, voor iedereen die met schulden te maken heeft.

Uw Leerresultaat

 • U gaat met behulp van uitgebreide ondersteuning, nieuwe praktijkervaring op doen met gecompliceerde berekeningen van de meest recente VTLB
 • U krijgt inzicht in de berekening van de beslagvrije voet

Programma

 • Theorie aflossingscapaciteit en vrij te laten bedrag
 • Theorie beslagvrije voet;
 • De Recofa berekening;
 • De inkomsten;
 • Vermogen of middelen;
 • Wettelijke correctieposten;
 • Nominale correctieposten.
 • Herberekening
 • Berekening Beslagvrije voet
 • Casus Vtlb

Vervolgtraining

Opleiding Budgetcoach
Opleiding Schuldhulpverlener

Trainingsdata Plaats
In overleg Incompany
Code: VTLB
Prijs: €  495,00 excl. BTW
Examenkosten: nvt
Groepsomvang: maximaal 12 deelnemers
Duur: 1 dag
WhatsApp chat