Creditmanager in één week – 5 dagen

De opleiding Credit Manager in één week behandelt actuele theorieën, inzichten en instrumenten die van belang zijn voor het vakgebied CreditManagement. In vijf inspirerende lesdagen biedt topdocent Raimond Honig MBA diepgaand inzicht in de stappen die je kunt zetten om de brug tussen Credit Management en de rest van de organisatie te slechten.

Maximaal 20 deelnemers

5 dagen

€ 2.495,00 excl. btw

Klaar voor de toekomst

Creditmanager in één week

Na deelname ben je futureproof en beschik je over alle kennis die nodig is om als Credit Manager een bijdrage te leveren aan het behalen van de strategische doelstellingen van jouw organisatie. Deze praktijkgerichte opleiding geeft de Credit Manager een holistisch beeld van alle facetten die op het brede vakgebied Credit Management van toepassing zijn.

Van het maken van strategische keuzes, het inrichten van een afdeling, het op een juiste wijze inrichten van processen, het meetbaar maken van de resultaten en het inzichtelijk maken van de beheerskosten. Van kredietacceptatie tot insolventie, alle facetten komen in hoofdlijn ruimschoots aan bod.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor Credit Management professionals die zich op basis van baanbrekende managementtheorieën willen laten inspireren. En het niveau van werken op hun afdeling naar een hoger plan te tillen en innovaties binnen het vakgebied aan te jagen.
In deze tijd van snelle ontwikkelingen en grote veranderingen is het goed om af en toe pas op de plaats te maken en jezelf kritische vragen te stellen. De wereld globaliseert en digitaliseert steeds verder. Hierdoor krijgt de Credit Manager een andere plaats in de organisatie. Waar Credit Management tot voor kort vooral een operationele rol vervulde binnen organisaties als onderdeel van de afdeling finance, zien we in steeds meer organisaties dat Credit Management een strategische positie begint in te nemen.

Dit vraagt van de verantwoordelijke Credit Manager andere inzichten en een andere houding. De operationele maakt plaats voor een meer strategische kijk op het organiseren van Credit Management en de bijbehorende processen.

Tijdens deze weekopleiding kijkt Credit Management expert Raimond Honig MBA vanuit zijn kennis, kunde en praktijkervaring samen met jou naar instrumenten die deze veranderprocessen beheersbaarder, effectiever en uiteindelijk dus ook kansrijker maken.

Credit Management Strategisch en Holistisch bekeken

In hoeverre is het beleid van Credit Management afgestemd op de strategische doelstellingen van jouw organisatie? En op welke wijze voeg jij (met jouw team) waarde toe aan zowel jouw interne als externe klant? Als je de strategie niet op de juiste manier vertaalt naar de operatie, op welke manier verwacht je dan de doelstellingen te behalen? Naast inzicht in de diversiteit van strategieën en de wijze waarop deze operationeel vertaald kunnen worden naar jouw organisatie zal er tijdens deze eerste dag een duidelijk beeld geschetst worden van het vakgebied Credit Management en alle deelaspecten. Vanuit het ontstaan van het vakgebied word je meegenomen naar de verwachte veranderingen in de toekomst van het vakgebied.

Credit Management en organisatie vanuit een Lean gedachte bekeken

Nadat je strategisch de juiste koers hebt ingezet is het van belang dit op de meest effectieve manier uit te voeren in de operatie. Wat voegt waarde toe en wat niet? Is de hamvraag bij het op een LEAN manier kijken naar processen in de operatie. Hoe zijn we als organisatie in staat om op de meest effectieve, efficiënte en goedkope manier de geldgoederenstroom te optimaliseren? Wat moeten we vooral wel, maar wat vooral ook niet meer doen binnen onze discipline? Tijdens deze 2e lesdag leer je alle operationele activiteiten kritisch onder de loep te nemen en krijg je inzichten aangereikt om “anders” met middelen, mankracht en informatie om te gaan. Na afloop kun je direct aan de slag om met de verkregen inzichten om besparingen door te voeren en de efficiëntie te verhogen.

Credit Management verbinden met de organisatie

In deze tijd van snelle ontwikkelingen en grote veranderingen is het goed om af en toe pas op de plaats te maken en jezelf vragen te stellen. Leiders van deze tijd nemen af en toe afstand om te kijken of het nog klopt waar ze mee bezig zijn. Of de koers nog gelijk loopt met de strategie en of er nog waarde wordt toegevoegd aan klant en organisatie. Het gaat erom dat het spel verandert en als leider moet je mee veranderen om succesvol te blijven. Op welke manier geef je leiding aan jouw team. Maar net zo belangrijk, hoe geef je leiding aan de optimalisatie van de geldstromen en financiële risico’s die daarmee gepaard gaan. Hoe geef je leiding aan de interactie met andere afdelingen, Sales bijvoorbeeld. Het lijkt de eeuwige discussie te zijn, de spanning tussen Credit Management & Sales. De eeuwige tegenwerking en het commentaar op elkaar. Wat voedt deze discussie en hoe is de paradigma-shift te realiseren die nodig is om met elkaar samen te werken in plaats van elkaar tegen te werken? Op welke wijze is de samenwerking tussen deze twee afdelingen te bevorderen? Wat moeten we daarvoor doen en wat levert dat dan op? Op welke manier worden we aanvullend aan elkaar en dragen we zorg voor een optimaal resultaat voor de organisatie?

Credit Management als opbrengst in plaats van kostenpost

Credit Management wordt gezien als een kostenpost. Maar is dat ook wel echt zo? De kosten die gepaard gaan met het financieren van onze klanten is in veel organisaties namelijk een onderschatte en niet nader gespecificeerde kostenpost. En waar bestaan ze uit? Via Activity Based Costing kan op dit onderdeel nauwkeurigheid en helderheid verschaft worden. Door middel van ABC worden deze kosten niet direct aan kostendragers zoals producten, diensten of klanten toegerekend, maar via een tussenschakel; de activiteiten. Door eerst de kosten per activiteit te specificeren en daarna de activiteiten aan de kostendragers toe te wijzen, ontstaat een gedetailleerd en nauwkeurig beeld over de werkelijke kosten van de kostendragers. Gaan we dus wel effectief met onze kosten om? Kosten die organisaties maken om de geldstromen te continueren. Met andere woorden, welke kosten maak je allemaal om de omzet die je gerealiseerd hebt ook daadwerkelijk op je bankrekening te ontvangen? Een ander belangrijk inzicht is wat het leveren op krediet jouw organisatie nu exact kost zodat je op een passende wijze het bewustzijn van Sales en andere medewerkers kunt aanspreken.

Credit Management als verlengstuk van je organisatie

Nadat we inzicht hebben gekregen hoe we van kosten naar opbrengsten moeten gaan, is het noodzakelijk te bekijken welke mogelijkheden er allemaal zijn om toegevoegde waarde voor de organisatie en haar klanten te bieden. Hoe verleiden we klanten om sneller te gaan betalen? Hoe gaan we om met alle verkregen informatie? Welke rol gaat Big Data spelen in jouw organisatie? Wat zou je met Credit Marketing willen? Welke nieuwe technologieën zouden je van pas kunnen komen? Wat wordt de rol van privacy versus “Open data” systemen? Hoe ziet de Credit Managementfunctie er over 10 jaar uit?

Trainingsdata Plaats
Op aanvraag en enkel incompany Incompany
Code: CMW
Prijs: € 2.495,00 excl. BTW
Examenkosten: nvt
Groepsomvang: maximaal 20 deelnemers
Duur: 5 dagen

Zij ging je al voor

‘Ik koos voor CMI vanwege de variatie in lessen en de aandacht voor de mens.’

Sakina vergeleek, voor ze zich inschreef bij CMI, andere aanbieders. ‘Ik zocht een opleiding met meer dan alleen de harde cijfers en theorie, met ook veel aandacht voor de mens.’ En dat bleek in de praktijk ook te kloppen. ‘Ik vond de lessen emotionele intelligentie, conflict hantering en verandermanagement heel waardevol. Er kwam veel zelfreflexie aan bod. Ik vind het belangrijk om daar actief mee aan de slag te gaan, alleen dan kan je stappen maken.’

Interactieve lessen
‘Raimond en Jurgen zijn fantastische docenten. Raimond heeft een hele natuurlijke manier van lesgeven en Jurgen brengt veel praktijkervaring mee. Er is veel ruimte voor dialoog en de lessen zijn interactief. Er staat niet drie uur lang iemand voor de groep te zenden. Je werkt samen met de andere studenten. Je leert van elkaar en deelt ervaringen. Het is interessant te zien hoe anderen een bepaalde case aanvliegen.’

Doen!
‘Tegen mensen die twijfelen of ze naast hun baan aan deze opleiding willen beginnen, zou ik willen zeggen: Doen! Het is prima te doen naast je baan!’

Eerst een offerte aanvragen voor je werkgever?

Veel werkgevers hebben budget beschikbaar voor scholing. Maar dan moet je inderdaad eerst een offerte laten zien. Vraag de offerte hieronder aan en hopelijk zien we je snel!

Offerte aanvragenInschrijven

Studieadvies

Eerst iemand spreken voor een advies op maat? Of gewoon om te kijken of deze opleiding bij je past? Bel naar (079) 343 92 56. Of mail naar info@cminstituut.nl

Ervaringen van anderen

Laat je inspireren door de verhalen van anderen.

Over de trainer

Raimond Honig MBA is Chief Operating Officer bij de Masters Group BV. Daarnaast is Raimond deeltijd verbonden aan opleidings- trainings- en coachingsbureau CMI BV in Zoetermeer.

Zijn zeer praktische en kritische inslag maakt dat hij als ondernemer en als trainer/coach verfrissend en resultaatgericht werkt. Hij deed uitgebreide ervaring op in de zakelijke dienstverlening, gaf jarenlang leiding aan een consultancykantoor en is daarna het ontwikkelingspad ingeslagen. Raimond studeerde opleidingskunde en behaalde cum laude zijn mastergraad in de bedrijfskunde. Ook volgde hij nationaal en internationaal allerlei opleidingen en trainingen.
Hij schreef zelfstandig en in co-auteurschap 7 boeken. Momenteel schrijft hij in co-auteurschap aan zijn achtste boek: ‘De financial als Businesspartner’.

Raimond is gecertificeerd lid van de International Board of Certified Trainers, gecertificeerd Personal Coach (CPC), Gecertificeerd Budgetcoach, Schuldhulpverlener en NOC/NSF gecertificeerd Vechtsportleraar (KSS3).
Naast zijn werk is Raimond actief als vechtsportleraar en reist en fotografeert hij graag. Raimond is getrouwd met Bionda en de trotse vader van dochter Joy (1995) en zoon Robin (2008).

Meest gestelde vragen

Wat kost het?
De prijzen zijn bovenaan de pagina te vinden. Onze prijzen zijn exclusief BTW maar inclusief boeken, locatie en drank-en lunch/ diner faciliteiten.
Op welke locatie?

Wij werken met een vaste partner Aristo Zalen Centrum in Utrecht. Aristo ligt naast het station Lunetten en dus uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Naast het pand is er voldoende gelegenheid tot parkeren. De locatie voor maatwerk/incompany programma’s stemmen wij samen met elkaar af.

Zijn incompany trainingen mogelijk?
Heb je een specifieke trainings- en/ of opleidingswens dan verzorgen wij deze voor ujeop maat. Je trainings- en/of opleidingsvraagstuk wordt volledig afgestemd op je gewenste doelstellingen en opleidingsbehoeften. Wij bieden zowel klassikale trainingsvormen als Blended Learning of E-learning mogelijkheden op maat voor je aan. Op deze manier ben je gewaarborgd van een strategische partner in opleiden en werken wij graag met je samen aan de ontwikkeling van jouw organisatie en mensen. 
Kan ik mij in mijn eentje aanmelden?
Ja, je kan je voor ons open programma alleen aanmelden of met meer collega’s. 
Kan ik mij samen met collega's aanmelden?
Ja, voor ons open programma kan je je samen met collega’s aanmelden of alleen. Zijn er vijf of meer collega’s dan is Incompany vaak een goedkopere oplossing, vraag naar de mogelijkheden.
Moet ik cursusboeken aanschaffen?
Onze boeken en studiemateriaal zijn bij de prijs inbegrepen.
Wanneer weet ik of een training/opleiding door gaat?
Vier weken voor de startdatum van een training en/of opleiding, ontvang je van ons een definitieve bevestiging van de start. Mocht het onverhoopt eens zo zijn dat een training door bijvoorbeeld te weinig deelnemers niet kan plaatsvinden, dan informeren wij je eveneens.
Wat zijn de regels om een training/opleiding te annuleren?
Wil je een boeking bij ons annuleren, dan kan dat volgens onze regels beschreven in onze Algemene Voorwaarden.
Ontvang ik een certificaat of diploma?
Ja, na afronding van een training ontvang je een certificaat en na afronding van een opleiding ontvang je een diploma. Na afronding van onze Post-HBO Leergang ontvang je zelfs een erkend diploma Credit Professional op PostHBO niveau, wordt je opgenomen in het Landelijke Register van Deelnemers van de SPHBO en heb je recht op het voeren van de geregistreerde titel RCP.
Wat is jullie betalingstermijn?
Wij  hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum op onze factuur.
WhatsApp chat