Home » Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

In deze blended training Debiteurenbeheer geven we u een duidelijk beeld van alle deelaspecten van Credit Management en de rol van debiteurenbeheer daarin. 

Na het volbrengen van de E-Learning Debiteurenbeheer (gemiddelde tijdsinvestering 8 tot 10 uur), volgt u aansluitend  1 fysieke trainingsdag.  

U vergroot uw kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot de operationele taken binnen de debiteurenfunctie. Welke kennis en vaardigheden moet ik minimaal bezitten om de functie van debiteurenbeheerder goed te kunnen uitvoeren.

We leren u beter, resultaatgericht en slagvaardig communiceren met debiteuren en collega’s van de interne afdelingen. Tevens wordt er specifieker ingegaan op het van toepassing zijnde insolventierecht, waarbij u helder krijgt wat de volgende stappen zijn wanneer iemand niet aan zijn verplichtingen voldoet. Naast de communicatieve en juridische aspecten gaan wij eveneens dieper in op het debiteurenproces van offerte tot en met de betaling, hoe om te gaan met klachten en het beheer daarvan. Als laatste besteden we ook aandacht aan de krachtmeting met Sales, hoe wordt u partners op de werkvloer in plaats van elkaar tegenwerken. Mocht u een opleiding debiteurenbeheer zoeken, dan sluit deze training aan bij uw doelstellingen om slagvaardig met debiteurenbeheer aan de slag te gaan.

Voor wie?

 • (Junior) Debiteurenbeheerder
 • Credit Collector
 • (Interim) Credit Manager
 • (Interim) Credit Consultant
 • Leidinggevende

Uw Leerresultaat

Na afloop van deze training:

 • Heeft u uw inzicht en kennis vergroot in de verschillende deelaspecten van Credit Management en de rol van debiteurenbeheer daarbinnen
 • Heeft u inzicht verkregen in het totale debiteurenproces van offerte tot de verwerking van de betaling
 • Bent u in staat uw operationele werkzaamheden af te stemmen op het debiteurenbeleid van uw organisatie
 • Bent u in staat efficiënter en met meer resultaat te communiceren met debiteuren en interne afdelingen
 • Heeft u uw inzicht en kennis vergroot rondom het insolventierecht.
 • Heeft u uw inzicht en kennis vergroot in de wijze waarop u de samenwerking met sales tot een succes kunt maken.

Programma

 • Credit Management en de verschillende deelaspecten
 • Debiteurenproces; hoe ziet dat er uit?
 • Operationele werkzaamheden en debiteurenbeleid; hoe stem ik ze op elkaar af?
 • Insolventiemanagement, wat als een debiteur niet betaalt?
 • Communiceren met debiteuren en collega’s; hoe doe ik dat effectief?
 • Hoe verbeter ik de communicatie en de samenwerking met sales?
 • In de praktijk oefenen van het geleerde (gesimuleerde cases).

Vervolgtraining

Training Credit Management

Trainingsdata Plaats
20 juni 2023

Utrecht of Incompany 

28 november 2023

Utrecht of Incompany

 

Code: DB
Prijs: € 595,00 excl. BTW
Examenkosten: nvt
Groepsomvang: maximaal 12 deelnemers
Duur:

E-Learning (gemiddelde tijdsinvestering  8 tot 10 uur)

+

1 fysieke trainingsdag

Download hier gratis de leaflet.

Vul onderstaand formulier in en ontvang de leaflet van deze opleiding.

WhatsApp chat